Amasya Darüşşifası,

Amasya’da, İlhanlı döneminden şifa hane. Sultan Olcayto ve eşi Yıldız Hatun adına, köleleri Anber bin Abdullah tarafından tıp medresesi olarak yaptırıldı (1308-1309). Tek katlı yapı, revaklı avlusu ve iki eyvanıyla klasik Selçuklu medreseleri planındadır. On yüz, anıtsal taç kapı, yanlarında bakışık düzende, mukarnaslı nişlerle zenginleştirilmiş birer pencere, köşelerde yuvarlak masif kulelerle belirginleştirilmiştir. Taç kapı, alçak kabartma bezemeler yanında, yüksek kabartma palmet ve rumilerle Selçuklu taş işçiliğinin çeşitli öğelerini birleştirmiştir.

1873’e değin hekim yetiştiren önemli bir öğretim kurumu olmasının yanı sıra, Anadolu’da akıl hastalarının müzikle iyileştirildiği ilk hastane olarak da bilinir.

Anasayfa